SZKOŁA PODSTAWOWA im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie

Znajdziesz nas na:
Nochowo:
Oddział Przedszkolny Nochowo:
Oddział Przedszkolny Wyrzeka:
English Class

GMINNY SYSTEM WSPARCIA

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
CENTRUM USŁUG DLA RODZIN przy OPS


Interwencja-na-rzecz-dziecka-krzywdzonego-w-okresie-epidemii

Nasi partnerzy:BEZPŁATNA INFOLINIA MEN "POMAGAMY" 800 800 605

REKRUTACJA 2023/2024

TERMINARZ KONSULTACJI NAUCZYCIELI
HARMONOGRAM DOWOZÓW SZKOLNYCH - aktualizacja od 13.02.2023

REALIZACJA PROGRAMU

BipSerdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego biuletynu informacji.

Dane szkoły

Adres Szkoły:

ul. Szkolna 5
63-100 Śrem

Tel: 61 28 16 496

E-mail: sekretariat@spnochowo.srem.pl


Nasz patron


hr. Władysław Zamoyski
Władysław ZamoyskiWładysław Zamoyski (junior) herbu jelita urodził się jako pierwsze dziecko generała hrabiego Władysława Zamoyskiego i Jadwigi hrabiny z Działyńskich Zamoyskiej, 18 listopada 1853 roku w Paryżu. Został wychowany według zasady ojca: "Cel całego wychowania nie może być inny jak służenie tylko własnemu krajowi". Po skończeniu szkół (Ecole Polytechnique w Paryżu) Władysław Zamoyski wstąpił do armii francuskiej, gdzie doszedł do rangi podporucznika. W 1880 wyjechał na antypody do Sydney na Wystawę Światową. W 1882 Władysław Zamoyski zamieszkał w Kórniku, gdzie jego matka prowadziła Szkołę Domowej Pracy Kobiet, przeniesionej z Kuźnic. W 1885 (na skutek rozkazu władz pruskich) Władysław Zamoyski nie posiadając rug pruskich został wydalony z Wielkopolski z matką i siostrą - Marią. Wyemigrował wtedy do Galicji, gdzie wraz z rodziną znalazł schronienie. Tam właśnie swym surowym pięknem zauroczyły go Tatry, a w szczególności mała wioska - Zakopane. W 1888 roku wystawiono na sprzedaż dobra zakopiańskie, na które zgłosiło się dwóch kupców - książe pruski Hohenhole i drugi kontrahent, chcący zarobić na zakopiańskich lasach. Zamoyski, aby uratować lasy od zagłady ekologicznej, zgłosił się do licytacji, która odbyła się w Nowym Sączu, 9 maja 1889 roku. Podwyższył wtedy stawkę o 1 centa i pokonał rywali, kupując dobra (m.in.Dolinę Pięciu Stawów Polskich oraz Giewont do Dolinę Kościeliską) za sumę 460.003 złote i 3 centy. Władysław Zamoyski doprowadził do budowy kolei do Zakopanego. W latach 1893-1907 był członkiem Wydziału Towarzystwa Tatrzańskiego, uzyskując w 1901 honorowe członkostwo. W tym samy roku stał się też honorowym obywatelem Zakopanego. W 1911r. Władysław Zamoyski wybudował dom Bazaru Polskiego przy Krupówkach, urządzając na I piętrze salę wystawową. W czasie I wojny światowej Władysław Zamoyski wyemigrował do Francji. Wspierał tam Romana Dmowskiego. Aktywnie uczestniczył w tworzeniu i w działalności Komitetu Narodowego Polskiego. W 1918 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, wrócił do Kórnika. Władysław Zamoyski założył "Zakłady Kórnickie" zwane również Fundacją Zamoyskich lub Fundacją Kórnicką 30 grudnia 1923 roku. Fundacja ta miała na celu przekazanie całego majątku Zamoyskich Narodowi Polskiemu. Pieniądze zostały przekazane w szczególności na cele kulturalne, oświatowe i naukowe oraz stypendia dla uzdolnionej młodzieży. 30 września władze polskie (Rada Ministrów) zatwierdziła statut Fundacji. Władysław Zamoyski zmarł 3 października w Kórniku. Swój majątek podarował Narodowi Polskiemu. Jego ostatnie słowa brzmiały:

"Na sądzie bożym, że jako człowiek słaby, może nieraz działałem przeciwko boskiemu przykazaniu. Ale przeciw Polsce nigdy."

Władysław Zamoyski
Władysław Zamoyski
Szkoła Domowej Pracy Kobiet
Zamek w Kórniku
Tatry


Website by Adam Łakowiecki.