SZKOŁA PODSTAWOWA im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie

Znajdziesz nas na:
Nochowo:
Oddział Przedszkolny Nochowo:
Oddział Przedszkolny Wyrzeka:
English Class

GMINNY SYSTEM WSPARCIA

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
CENTRUM USŁUG DLA RODZIN przy OPS


Interwencja-na-rzecz-dziecka-krzywdzonego-w-okresie-epidemii

Nasi partnerzy:BEZPŁATNA INFOLINIA MEN "POMAGAMY" 800 800 605

REKRUTACJA 2023/2024

TERMINARZ KONSULTACJI NAUCZYCIELI
HARMONOGRAM DOWOZÓW SZKOLNYCH - aktualizacja od 13.02.2023

REALIZACJA PROGRAMU

BipSerdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego biuletynu informacji.

Dane szkoły

Adres Szkoły:

ul. Szkolna 5
63-100 Śrem

Tel: 61 28 16 496

E-mail: sekretariat@spnochowo.srem.pl


Hymn szkoły

1. Gdy otworzysz atlas świata
I dokładnie w nim poszukasz
To odnajdziesz wieś Nochowo,
W której nasza szkoła jest.
Tutaj wiedzę zdobywamy
W sporcie też nie przegrywamy
Czasem też coś przeskrobiemy,
Ale w mig to naprawiamy.

Ref: Bo ta szkoła bez przesady
Naszym drugim domem jest.
W niej nie tylko się uczymy,
Ale się bawimy też.

2. Kiedy drzwi szkoły otwierasz
To Zamoyski wita Cię
To nasz Patron- dobroczyńa,
Który wzorem naszym jest.
Kochał góry, kochał lasy
Nasz Zamoyski po wsze czasy
Dobrą drogę nam już wskazał
I my chcemy kroczyć nią.

Historia szkoły  Szkoła ma ponad 100 lat. Powstała na początku XX w. Początkowo była to mała 3klasowa wiejska szkółka. O najwcześniejszych latach funkcjonowania szkoły nie wiadomo zbyt wiele. Dzięki informacjom p. Ewy Vitovec wiemy, iż jednym z pierwszych nauczycieli nochowskiej szkoły był p. Michał Idaszewski, ojciec profesora Kazimierza Idaszewskiego (ur. 1878) który jako pierwszy Polak elektryk uzyskał tytuł doktora-inżyniera za granicą. Kazimierz Idaszewski uczęszczał do szkoły, w której uczył jego ojciec do roku 1889.

Nauczycielem szkoły od 1.01.1903 do 5.07.1905 był pradziadek p. Ewy - Jerzy Popiołek.

Z przedwojennej historii szkoły pozostało niewiele pamiątek - kilkanaście świadectw ukończenia poszczególnych klas w latach 1929 - 1931.
Pierwszym powojennym kierownikiem szkoły został Piotr Tyśper, który pełnił tę funkcję do 1949, kiedy stanowisko to przejął pan Walerian Kita. Nauka odbywała się wtedy w najstarszym budynku "z czerwonej cegły", w systemie tzw. "klas łączonych".
Życie szkoły było ściśle związane z wydarzeniami w kraju. W szkole odbywały się różne akcje: organizowanie oświaty, zwalczania analfabetyzmu, okazjonalnych czynów społecznych, obchodów uroczystości państwowych, kolejnych reform oświatowych, itp.


Najważniejsze wydarzenia z historii szkoły:

- listopad 1949 r. - utworzenie siedmioklasowej szkoły;
- kwiecień 1953 r. - elektryfikacja wsi i szkoły;
- październik 1955 r. - mandolina i gitara nagrodami dla zespołu tanecznego na Wojewódzkich Eliminacjach Szkolnych;
- listopad 1957 r. - zorganizowanie Uniwersytetu Powszechnego dla mieszkańców wsi;
- listopad 1960 r. - pierwszy telewizor dla szkoły;
- 1962 - 1966 r. - powstaje projekt pierwszej rozbudowy szkoły;
- 20 grudnia 1966 r. - wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę szkoły;
- 5 czerwca 1971 r. - oddanie do użytku nowego budynku szkolnego;
- 1 września 1971 r. - kierownikiem szkoły zostaje pan Stanisław Tomaszewski;
- lipiec 1974 r. - reorganizacja szkoły - w Nochowie pozostają uczniowie klas I - V, kl. VI - VIII uczęszczają do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Śremie; w części szkoły powstaje Państwowe Przedszkole w Nochowie, do którego dowozi się dzieci pracowników Odlewni Żeliwa i Jednostki Wojskowej w Śremie;
- wrzesień 1976 r. - kierownikiem Szkolnego Punktu Filialnego zostaje pani Filomena Tomaszewska;

- wrzesień 1980 r. - szkoła ma obniżony stopień organizacyjny do kl. I - III i oddział przedszkolny;
- 1982/83 - kierownikiem Punktu Filialnego zostaje mgr Barbara Jaskuła;
- 1 września 1983 r. - reaktywowanie pełnej ośmioklasowej szkoły Podstawowej w Nochowie i przeniesienie Przedszkola "Janka Wędrowniczka" do Śremu; dyrektorem szkoły zostaje ponownie pan Stanisław Tomaszewski, który po 3- latach przechodzi na emeryturę;
- 1 września 1986 r. - dyrektorem szkoły zostaje mgr Barbara Jaskuła, która pełni tę funkcję do sierpnia 2009 roku;
- 8 grudnia 1986 r. - zebranie wiejskie, na którym z inicjatywy dyrektora szkoły powołano kolejny Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły i podjęto inicjatywę rozbudowy szkoły w czynie społecznym;
- marzec 1988 r. - pierwsze zbiórki pieniężne na rzecz rozbudowy szkoły;
- 4 czerwca 1989 r. - pierwsze wykopy pod fundamenty;
- 1990 - 1991 r. - rozpoczęcie rozbudowy - zalewanie ław fundamentowych przez mieszkańców wsi, wyprowadzenie pierwszej kondygnacji przez ekipę remontowo - budowlaną SHRO w Nochowie;
- 1991r. - przejęcie finansowania budowy przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Urząd Miasta i Gminy w Śremie;
- 20 września 1992 r. - przetarg wygrywa firma "MI - BUD";
- listopad 1995 r. - drugi przetarg na dokończenie budowy, ponownie wygrywa firma "MI - BUD";
- 1 października 1996 r. - oddanie nowej, rozbudowanej części szkoły do użytku;
- 1999 r. - kolejna reforma - powołanie 6 - klasowych szkółpodstawowych i gimnazjów. 3 - częściowy obiekt szkoły o zróżnicowanych warunkach lokalowych okazuje się zbyt duży dla jednego typu szkoły; do budynku nochowskiej szkoły "wprowadzono" oddziały klasowe Gimnazjum nr 1 w Śremie;
- 2003 r. - powstaje nowa struktura organizacyjna szkoły: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie, na którego czele stoi dyr. Barbara Jaskuła.
- 18 listopada 2007 r. - szkoła otrzymuje imię hrabiego Władysława Zamoyskiego.
- 1 września 2009 r. - nowym dyrektorem szkoły zostaje mgr Anna Wolarczyk i pełni tę funkcję przez 10 lat.

- 1 września 2018 r. - reforma oświaty 2017 przywraca starą strukturę ośmioklasowej Szkoły Podstawowej, w czerwcu 2018 edukację podstawową kończy ostatni rocznik gimnazjalistów

- W latach funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego rozbudowane zostało Nochowskie Centrum Rekreacyjno - Sportowe
w 2016 r. powstało Boisko wielofunkcyjne
w 2017 r. Misteczko ruchu drogowego
- 1 września 2019 r. - nowym dyrektorem szkoły zostaje mgr Katarzyna Sadzikowska

w 2020 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego powstała bieżnia lekkoatletyczna

Website by Adam Łakowiecki.