BipSerdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego biuletynu informacji.

Dane szkoły

Adres Szkoły:

ul. Szkolna 5
63-100 Śrem

Tel: 61 28 16 496

E-mail: sekretariat@spnochowo.srem.pl


Dokumenty szkolne


- STATUT
- Regulamin świetlicy
- Regulamin wycieczek
- Procedura wydawnia duplikatów dokumentów
- Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym
- Kontrakt psychologa z uczniami
- Dostosowanie wymagań edukacyjnych
- Informacje o założeniach projektowanych zmian w zakresie pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020
- EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - instrukcja szkolna
- REGULAMIN USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI
- Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

- PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY


- ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY 2021/2022


- WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZNIA


- NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA 2017


EWALUACJA ZEWNĘTRZNA SZKOŁY - rok 2019
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA SZKOŁY - rok 2013 SP GIM

Website by Adam Łakowiecki.