SZKOŁA PODSTAWOWA im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie

Znajdziesz nas na:
Nochowo:
Oddział Przedszkolny Nochowo:
Oddział Przedszkolny Wyrzeka:
English Class

GMINNY SYSTEM WSPARCIA

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
CENTRUM USŁUG DLA RODZIN przy OPS


Interwencja-na-rzecz-dziecka-krzywdzonego-w-okresie-epidemii

Nasi partnerzy:BEZPŁATNA INFOLINIA MEN "POMAGAMY" 800 800 605

REKRUTACJA 2023/2024

TERMINARZ KONSULTACJI NAUCZYCIELI
HARMONOGRAM DOWOZÓW SZKOLNYCH - aktualizacja od 13.02.2023

REALIZACJA PROGRAMU

BipSerdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego biuletynu informacji.

Dane szkoły

Adres Szkoły:

ul. Szkolna 5
63-100 Śrem

Tel: 61 28 16 496

E-mail: sekretariat@spnochowo.srem.pl


Dokumenty szkolne


- STATUT
- Regulamin świetlicy
- Regulamin wycieczek
- Procedura wydawnia duplikatów dokumentów
- Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym
- Kontrakt psychologa z uczniami
- Dostosowanie wymagań edukacyjnych
- Informacje o założeniach projektowanych zmian w zakresie pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- REGULAMIN USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI
- Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

- PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY


- ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY 2022/2023


- WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZNIA


- NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA 2017


EWALUACJA ZEWNĘTRZNA SZKOŁY - rok 2019
EWALUACJA ZEWNĘTRZNA SZKOŁY - rok 2013 SP GIM

Website by Adam Łakowiecki.