BipSerdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego biuletynu informacji.

Dane szkoły

Adres Szkoły:

ul. Szkolna 5
63-100 Śrem

Tel: 61 28 16 496

E-mail: sekretariat@spnochowo.srem.pl


Harmonogram roku szkolnego


( dopuszcza się możliwość zmian niektórych terminów)

Organizacja roku szkolnego

- I semestr 01.09.2021 - 31.01.2022
- II semestr 1.02.2022 - 24.06.2022
- Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2021 - 1.01.2022

- wystawienie ocen śródrocznych i przekazanie informacji rodzicom o wystawionych ocenach śródrocznych 10.12.2021
- ferie zimowe 17.01.2022 – 28.01.2022
- Wiosenna przerwa świąteczna 14.04.2022 – 19.04.2022
- wypisanie uczniów zagrożonych oceną końcoworoczną niedostateczną oraz nieodpowiednim zachowaniem oraz poinformowanie ucznia i jego rodziców. 13.05.2022
- wystawienie ocen końcoworocznych i przekazanie informacji rodzicom o wystawionych ocenach końcoworocznych 13.06.2022
- zakończenie roku szkolnego 24.06.2022
- wakacje 27.06.2022 -31.08.2021

Spotkania z rodzicami

- organizacyjne: 20 - 22.09.2021
- śródokresowe: 23-25.11.2021 + konsultacje
- pólroczne: 12-14.01.2022 + konsultacje
- śródokresowe: 20-22.04.2022

Uroczystości w szkole

- Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2021
- Ślubowanie uczniów klas pierwszych
- Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2021
- Święto Odzyskania Niepodległości 11.11.2021
- Klasowe spotkania opłatkowe 22.12.2021
- Rekolekcje 9-11.03.2022
- Święto Konstytucji 3 Maja

Sprawdzanie osiągnięć uczniów

- egzamin ósmoklasisty - j. polski: 24.05.2021
- egzamin ósmoklasisty - matematyka 25.05.2022
- egzamin ósmoklasisty - język obcy 26.05.2022
- badania wyników nauczania według harmonogramu Zespołów Przedmiotowych

Konkursy przedmiotowe, artystyczne i zawody sportowe według kalendarza imprez i konkursów

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

1. Egzamin ósmoklasisty – 24 - 26 maja 2022 (dni niedydaktyczne)

Dni niedydaktyczne: 15 października 2021
12 listopada 2021
7 stycznia 2022
2 maja 2022
17 czerwca 2022

W dni wolne od zajęć dydaktycznych szkoła zapewnia uczniom opiekę.

Website by Adam Łakowiecki.