SZKOŁA PODSTAWOWA im. hrabiego Władysława Zamoyskiego w Nochowie

Znajdziesz nas na:
Nochowo:
Oddział Przedszkolny Nochowo:
Oddział Przedszkolny Wyrzeka:
English Class

GMINNY SYSTEM WSPARCIA

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
CENTRUM USŁUG DLA RODZIN przy OPS


Interwencja-na-rzecz-dziecka-krzywdzonego-w-okresie-epidemii

Nasi partnerzy:BEZPŁATNA INFOLINIA MEN "POMAGAMY" 800 800 605

REKRUTACJA 2023/2024

TERMINARZ KONSULTACJI NAUCZYCIELI
HARMONOGRAM DOWOZÓW SZKOLNYCH - aktualizacja od 13.02.2023

REALIZACJA PROGRAMU

BipSerdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego biuletynu informacji.

Dane szkoły

Adres Szkoły:

ul. Szkolna 5
63-100 Śrem

Tel: 61 28 16 496

E-mail: sekretariat@spnochowo.srem.pl


Harmonogram roku szkolnego


( dopuszcza się możliwość zmian niektórych terminów)

Organizacja roku szkolnego

- I semestr 01.09.2022 - 27.01.2023
- II semestr 13.02.2023 - 23.06.2023
- Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2022 - 1.01.2023

- przekazanie informacji rodzicom o wystawionych zagrożeniach śródroczną oceną niedostateczną 13.12.2022
- wystawienie ocen śródrocznych 10.01.2023
- ferie zimowe 30.01.2023 – 10.02.2023
- Wiosenna przerwa świąteczna 6.04.2023 – 11.04.2023
- wypisanie uczniów zagrożonych oceną końcoworoczną niedostateczną oraz nieodpowiednim zachowaniem oraz poinformowanie ucznia i jego rodziców. 15.05.2023
- wystawienie ocen końcoworocznych 12.06.2023
- zakończenie roku szkolnego 23.06.2023
- wakacje 26.06.2023 -31.08.2023

Spotkania z rodzicami

- organizacyjne: 20.09.2022
- śródokresowe: 22-24.11.2022
- pólroczne: 24-26.01.2023
- śródokresowe: 16-18.05.2023

Uroczystości w szkole

- Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2022
- Ślubowanie uczniów klas pierwszych
- Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2022
- Święto Odzyskania Niepodległości 11.11.2022
- Klasowe spotkania opłatkowe 22.12.2022
- Rekolekcje 1-3.03.2023
- Święto Konstytucji 3 Maja

Sprawdzanie osiągnięć uczniów

- egzamin ósmoklasisty - j. polski: 23.05.2023
- egzamin ósmoklasisty - matematyka 24.05.2023
- egzamin ósmoklasisty - język obcy 25.05.2023
- badania wyników nauczania według harmonogramu Zespołów Przedmiotowych

Konkursy przedmiotowe, artystyczne i zawody sportowe według kalendarza imprez i konkursów

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

1. Egzamin ósmoklasisty – 23 - 25 maja 2023 (dni niedydaktyczne)

Dni niedydaktyczne:
31 października 2022
2 listopada 2022
2 maja 2023
9 czerwca 2023
22 czerwca 2023
W dni wolne od zajęć dydaktycznych szkoła zapewnia uczniom opiekę.

Website by Adam Łakowiecki.